E-FACTURATIE VOOR OVERHEDEN – SNEL EN VEILIG.

E-facturatie, conform EU richtlijn 2014/55/EU moeten alle aanbestedende diensten sinds 18 april jl. de benodigde voorzieningen hebben getroffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dit is verankerd in de Aanbestedingswet. Gemeenten, Waterschappen en Provinciën vallen hier ook onder. Met e-facturatie kunnen overheden zowel de dienstverlening voor ondernemers verbeteren als hun interne bedrijfsvoering optimaliseren. Een geautomatiseerde gegevensverwerking heeft veel voordelen ten opzichte van papieren facturen, omdat het een flinke kostenbesparing, snellere verwerking en minder administratieve fouten oplevert.

eVerbinding maakt het overheden eenvoudig om elektronisch te factureren via Simplerinvoicing FULL, veilig en snel! We promoten e-facturatie actief bij leveranciers van overheden. Zo hebben we het onder andere mogelijk gemaakt dat KPN en Stedin succesvol kunnen kunnen e-factureren aan Gemeente Zoetermeer. En hebben we 3 Hoogheemraadschappen op 1 dag compliant gemaakt. De eerste e-factuur werd succesvol ontvangen en verwerkt binnen één uur na start van de eerste registratie op het e-facturatie netwerk. Om overheden zo soepel mogelijk aan te laten sluiten en e-facturatie voor hen te laten werken,  bieden wij een speciaal startpakket met diverse functionaliteiten om het verwerken van de administratie aanzienlijk efficiënter te maken. Ongeacht de vorm, van een papieren factuur tot een los bonnetje en van PDF tot e-factuur. Alles even snel en makkelijk!

EEN E-FACTUUR NAAR DE OVERHEID STUREN – 3 MANIEREN.

Vanuit je eigen boekhoudsoftware eenvoudig via eVerbinding

eVerbinding zit standaard in de meeste financiële softwarepakketten en maakt uitwisseling via het e-facturatienetwerk van Simplerinvoicing mogelijk. Het is alleen een kwestie van ‘aan’ zetten.

Je kunt op de volgende drie manieren een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen

Digipoort

Digipoort: Stuur een e-factuur vanuit Digipoort

Stuur een e-factuur vanuit Digipoort

Meer informatie

Rijksoverheid

Via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid

Stuur een e-factuur via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid

Meer informatie

Simplerinvoicing

Via Simplerinvoicing vanuit eigen boekhoudsoftware

Stuur een e-factuur via Simplerinvoicing vanuit eigen boekhoudsoftware.

Meer informatie

MEER WETEN
OVER DE VOORDELEN.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van e-facturatie? Bel ons via 088-4406633 of mail ons via info@everbinding.nl. We geven u graag meer informatie.

MEER INFORMATIE