E-FACTURATIE – 18 APRIL 2019.

E-facturatie is de toekomst: sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en het scheelt ondernemers en overheden administratie.

Verplicht e-factureren, ook voor uw organisatie!

Conform EU richtlijn 2014/55/EU zijn alle aanbestedende diensten sinds 18 april 2019 verplicht de benodigde voorzieningen te hebben getroffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dit is verankerd in de Aanbestedingswet. Versnelde implementatie van e-facturatie wordt door het programmabureau PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken gestimuleerd.

Heeft u al de benodigde voorzieningen getroffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken?

Begin nu

Eenvoudig voldoen aan EU-richtlijn voor e-facturatie.

In de EU-richtlijn (2014/55/EU) staat dat alle overheden sinds 18 april jl. e-facturen van leveranciers moeten kunnen ontvangen en verwerken. Gemeenten, Waterschappen en Provinciën vallen hier ook onder. Met e-facturatie kunnen overheden zowel de dienstverlening voor ondernemers verbeteren als hun interne bedrijfsvoering optimaliseren. Een geautomatiseerde gegevensverwerking levert in vergelijking met papieren facturen een flinke kostenbesparing, een snellere verwerking van facturen en minder administratieve fouten op.

Oplossingen

ONZE OPLOSSINGEN VOOR E-FACTURATIE.

Overheden kunnen via eVerbinding eenvoudig e-factureren via Simplerinvoicing FULL. We bieden overheden diverse functionaliteiten om het verwerken van de administratie aanzienlijk efficiënter te maken, onafhankelijk van de aanlevering van de facturen.

  • Uitgebreide SLA
  • Gratis online e-facturatietool voor leveranciers
  • Registratie van OIN in het Simplerinvoicing netwerk
  • Consultancy
  • Gratis deelname aan speciale informatiebijeenkomsten
  • Bewerkersovereenkomst

“Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Delfland zijn klaar voor de EU-Richtlijn 2014/55/EU. Door de integratie van billing serviceprovider eVerbinding in het door de Hoogheemraadschappen gebruikte ERP-software van AllSolutions, was het ontsluiten op Simplerinvoicing (PEPPOL) een fluitje van een cent. De eerste e-factuur werd succesvol ontvangen en verwerkt binnen één uur na start van de eerste registratie op het e-facturatie netwerk.”

“Succesvolle introductie van e-facturatie bij Stedin: Klein beginnen en gewoon dóen! Dat klinkt nogal makkelijk. Maar wat we daarmee willen zeggen: door alleen de theorie van internet te halen, red je het niet. Pas als je het doet, ga je het echt begrijpen, daar moet je doorheen. Begin klein, dan blijft het overzichtelijk. Wijzelf hechten daarnaast zeer aan een open netwerk. We geloven niet in eindeloze één-op-éénkoppelingen met klanten. Dat maakt het alleen maar onnodig ingewikkeld en duur.”

MEER WETEN
OVER E-FACTUREREN.

Meer weten over ons startpakket voor overheden? Heeft u een vraag of interesse om met eVerbinding aan de slag te gaan? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

CONTACT